December 1, 2023
Source: newsbitcoin.cash

Source: newsbitcoin.cash

Theo một báo cáo mới được thực hiện bởi Tecnalia Research và Chainlink Labs đã khẳng định blockchain và oracles có thể giúp khắc phục các vấn đề khí hậu.

Nguồn: newsbitcoin.cash
Nguồn: newsbitcoin.cash

Động lực mới của ngành năng lượng đã thôi thúc các nhà sản xuất chuyển sang năng lượng sạch và bền vững để đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh có nhiều thách thức đi kèm với quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, một báo cáo đã tuyên bố rằng blockchain có tiềm năng giúp ngành công nghiệp đạt được mục tiêu về hoạt động khắc phục các vấn đề khí hậu.

Bản báo cáo có tiêu đề “Quản lý biến đổi khí hậu trong ngành năng lượng với Blockchains và Oracles”, được thực hiện bởi Tecnalia Research và Chainlink Labs. Bản báo cáo này phác thảo phương pháp mà các tính năng blockchain như tokenization, hợp đồng thông minh hybrid và các blockchain oracle có thể được áp dụng trong ngành năng lượng để quản lý việc biến đổi khí hậu.

Theo Jose Luis Elejalde, một giám đốc điều hành mảng năng lượng tại Tecnalia, cho biết trong giai đoạn chuyển đổi cơ sở hạ tầng, ngành năng lượng có thể sử dụng blockchain để “số hóa và gán giá trị cho các khoản đầu tư năng lượng sạch và thiết kế các hệ thống khuyến khích hoàn toàn tự động cho việc tham gia vào các hoạt động bền vững”.

Theo nghiên cứu, blockchain có thể được áp dụng như một cơ sở dữ liệu trong settlement layer, hợp đồng thông minh được sử dụng để phát triển tầng ứng dụng và các nguồn cấp dữ liệu có thể tạo ra kết nối trong một layer tính toán chuyên biệt. Thông qua những điều này, báo cáo nhấn mạnh các trường hợp sử dụng blockchain khác nhau như token hóa tín dụng carbon và quản lý lưới điện thông minh, bên cạnh đó cũng giải thích thêm những điều này có thể góp phần vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Nghiên cứu nhấn mạnh đối với việc sử dụng các trường hợp như báo cáo dữ liệu sinh thái có thể được kiểm chứng thông qua hệ thống hợp đồng thông minh hybrid. Nghiên cứu này trích dẫn các dự án như Hyphen, đã sử dụng các nguồn cấp dữ liệu để cung cấp dữ liệu khí nhà kính trong blockchain và tạo ra minh chứng cho thấy các tập đoàn đang đáp ứng cam kết khí hậu của họ.

Ngoài ra, bản báo cáo cũng đề cập đến giải pháp bảo hiểm blockchain tập trung vào khí hậu được thực hiện bởi Lemonade nhằm đối phó với tác động của biến đổi khí hậu như các thảm họa liên quan đến thời tiết bằng cách đảm bảo an toàn cho nông dân ở châu Phi.

William Herkelrath, một giám đốc điều hành tại Chainlink Labs đã chia sẻ: “một cơ sở hạ tầng backend data-driven đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngành cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu”. Herkelrath cũng đề cập đến việc các nguồn cấp dữ liệu có thể cung cấp cho ngành năng lượng các tool phù hợp để chống lại biến đổi khí hậu.

Trong một bài báo của Tiến sĩ Jane Thomason, bà đã đề cập rằng blockchain có thể hỗ trợ quản lý hệ thống điện lưới thông minh trong các thị trường năng lượng phi tập trung và cho phép thực hiện các giao dịch năng lượng P2P. Ngoài ra, blockchain cũng cho phép mọi người “mua, bán hoặc trao đổi năng lượng tái tạo thặng dư” trực tiếp với nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *