February 25, 2024
Source: webtimes.uk

Source: webtimes.uk

Giấy phép mới được cấp từ Puorto Rico tiếp tục củng cố tầm nhìn của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao về việc được cấp phép giao dịch tiền điện tử ở khắp mọi nơi.

Nguồn:  webtimes.uk
Nguồn: webtimes.uk

Puerto Rico trở thành khu vực pháp lý thứ tư ở Mỹ cấp giấy phép chuyển tiền cho Binance.US, chi nhánh của sàn giao dịch tiền điện tử Binance tại Mỹ. Các tiểu bang khác đã cấp giấy phép hoạt động cho Binance.US bao gồm Wyoming, Connecticut và West Virginia.

Việc thành lập Binance.US chính là nỗ lực thứ hai của Giám đốc điều hành Binance – ông Changpeng Zhao – nhằm phục vụ các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ do lo ngại về quy định pháp lý, hệ quả là các hoạt động chính của Binance đã bị hạn chế. Giấy phép mới từ Puorto Rico đã tiếp tục củng cố tầm nhìn của ông CZ trong việc “cấp phép hoạt động ở mọi khu vực”.

Theo thông báo, Binance.US đã được Văn phòng Ủy viên Các tổ chức tài chính Puerto Rico (OCIF) cấp giấy phép giao dịch. Nhấn mạnh ý định của công ty để có được giấy phép hoạt động ở tất cả 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành Binance.US Brian Shroder cho rằng “Puerto Rico, nói riêng, là một thị trường quan trọng cho sự phát triển của tiền điện tử.”

Là một công ty cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử, Binance.US được phépnhận và chuyển tiền cho người dùng trên nền tảng.

Vào ngày 6 tháng 4, Binance.US đã hoàn thành gọi vốn bên ngoài đầu tiên và đạt mức định giá 4,5 tỷ đô la sau khi huy động được hơn 200 triệu đô la từ các nhà đầu tư khác nhau, bao gồm Circle Ventures.

Công ty dự định chuyển hướng khoản tài trợ gần đây để cải thiện các hệ thống hiện có và ra mắt một bộ sản phẩm mới. Thông báo này cũng nhấn mạnh rằng Binance.US sẽ hoạt động tại 45 tiểu bang và 7 vùng lãnh thổ.

Tham vọng của Binance trong việc mở rộng kinh doanh như một thực thể pháp lý cũng đã cho thấy sự phát triển tích cực ở cả khu vực Trung Đông.

Vào ngày 10 tháng 4, Abu Dhabi đã trở thành khu vực pháp lý thứ ba ở Trung Đông chấp thuận cho Binance để hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử theo các nguyên tắc đã quy định. Trước đây, việc giao dịch tiền điện tử đã nhận được sự chấp thuận từ Bahrain và Dubai.

Abu Dhabi Global Market (ADGM) đã chấp thuận và cho phép Binance hoạt động như một đại lý môi giới trong các tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tiền điện tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *