brazil
Nguồn: Bitcoin.com

Quốc hội Brazil đang cố gắng thông qua khung pháp lý về tiền điện tử trước khi kết thúc quý 2. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương, những người ủng hộ các dự luật khác nhau được trình bày tại Thượng viện và Quốc hội đã tuyên bố rằng họ sẽ tìm kiếm sự thống nhất của các dự luật do sự hầu hết chúng đều có điểm tương đồng. Dự luật mới này sẽ đưa ra các biện pháp khuyến khích cho việc khai thác xanh đồng thời quy định tội danh pháp lý cho các trường hợp gian lận tiền điện tử.

Quốc Hội Brazil Thúc Đẩy Việc Phê Duyệt Luật Tiền Điện Tử

Quốc hội Brazil dự định sẽ thông qua một đạo luật hoàn chỉnh về tiền điện tử trước khi kết thúc quý 2. Theo phương tiện truyền thông địa phương, báo cáo viên của hai đề xuất khác nhau sẽ kết hợp hai tài liệu này lại để trình bày một phiên bản thống nhất của chúng.  Thượng nghị sĩ Iraja Abreu và Phó Aureo Ribeiro sẽ chuẩn bị văn bản này, văn bản này sẽ được phê duyệt vào cuối tháng này.

Abreu vốn đã kết hợp 3 đề xuất và ông sẽ yêu cầu Thượng viện cho hai đề xuất mới này cùng được xử lý và thông qua. Abreu tuyên bố:

Tôi đang làm mọi thứ bao gồm liên hệ với báo cáo viên của Phòng và các nhóm kỹ thuật của Ngân hàng Trung ương nhằm hợp nhất các dự luật khác nhau lại thành một.

Thượng nghị sĩ tin rằng với một khuôn khổ pháp lý tiền điện tử rõ ràng và được thiết lập phù hợp với các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), lĩnh vực này sẽ thân thiện với các nhà đầu tư quan tâm đến Brazil, anh ấy giải thích:

Thị trường có nhu cầu rất lớn về một môi trường kinh doanh an toàn và đồng thời phân loại tội phạm để tránh gian lận bên cạnh việc Brazil tập trung vào các thỏa thuận quốc tế.

Động Lực Cùng Các Tính Năng Mới

Một trong những động lực lớn nhất đằng sau dự luật này là số lượng lớn các hoạt động gian lận liên quan đến tiền điện tử. Theo các báo cáo, thị trường tiền điện tử vận chuyển khoảng 26,7 tỷ USD hàng năm, với 1,38 tỷ USD trong đấy có liên quan đến các hành động gian lận, lừa đảo, tội phạm. 

Trên thực tế, dự luật này nhằm mục đích đưa các định nghĩa về gian lận liên quan đến tiền điện tử vào bộ luật hình sự của Brazil, bộ luật này sẽ áp dụng các hình phạt từ bốn đến tám năm tù tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm.

Dự án cũng đặc biệt coi trọng việc khai thác, bao gồm các ưu đãi cho các dự án khai thác xanh. Điều này có nghĩa là các dự án khai thác áp dụng các giải pháp thay thế năng lượng xanh sẽ được hưởng các lợi ích về thuế. Abreu tuyên bố:

Brazil sẽ trở thành thánh địa khai thác xanh mới. Đó là mục tiêu của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *