© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Lưu trữ dữ liệu (storage) là cách mà còn người chúng ta lưu lại một sự việc, kiến thức, dữ liệu gì đó đã xảy ra để phục vụ các mục đích khác nhau trong cuộc sống như: truyền bá kiến thức kinh nghiệm, phân tích, nghiên cứu, kỉ niệm, học tập,…Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu thêm về lĩnh vực không thể thiếu này nhé.

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 4 chủ đề:

  • Lưu trữ dữ liệu phi tập trung (Decentralized Storage) là gì?
  • Tại sao lại cần lưu trữ giữ liệu trên blockchain?
  • Phân Loại dữ liệu
  • Các giải pháp lưu trữ

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *