December 1, 2023

Luno – một nền tảng tiền điện tử kỹ thuật số thuộc sở hữu của Digital Currency Group (DCG) – đã ra mắt Luno Expeditions, chi nhánh Quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) của mình.

Theo báo cáo của TechCrunch, nhánh VC mới sẽ được triển khai để tài trợ cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử, Web 3.0 và những những doanh nghiệp trong mảng Fintech.

Nguồn: blockchain.news

Luno Expeditions dự kiến ​​sẽ tài trợ cho 250 công ty khởi nghiệp hàng năm, hoạt động theo chiến lược đầu tư đã được xác định từ lâu bởi công ty mẹ, DCG. Theo Emily Cheng, Giám đốc điều hành, quyết định tập trung vào các công ty hoạt động trong mảng tiền điện tử và Fintech dựa trên điểm mấu chốt rằng hệ sinh thái tiền tệ kỹ thuật số vẫn đang được xây dựng. Một số công ty Fintech sẽ lấp đầy “khoảng trống” giữa tài chính “thực” và “ảo” mà các doanh nghiệp tiền điện tử vẫn chưa đạt được.

Nguồn: cryptotimes.io

“Vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho tiền điện tử. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ hệ sinh thái rộng lớn này. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ đầu tư vào các công ty fintech mà chúng tôi cảm thấy phù hợp với mục tiêu dài hạn đó”.

Khoảng 50.000 đến 250.000 đô la sẽ được đầu tư vào các công ty khởi nghiệp khi đang ở giai đoạn hạt giống hoặc tiền hạt giống của họ. Con số đó sẽ tương đương 15 đến 75 triệu đô la mỗi năm. 

Giám đốc điều hành cho biết: “Chúng tôi dự tính sẽ đầu tư tối đa ngân sách cho phép. Ngoài ra, chúng tôi có những phương án linh hoạt, bao gồm cả việc viết séc nhiều hơn khi chúng tôi mở rộng quy mô. Lý do chúng tôi không áp dụng cấu trúc quỹ là vì chúng tôi không cần bất kỳ nguồn tài trợ bên ngoài nào để có thể xây dựng doanh nghiệp Luno Expeditions, cả từ góc độ vốn và phí quản lý. Cách thức này cho phép chúng tôi tài trợ cho các khoản đầu tư bằng nguồn vốn thường xuyên, điều mà chúng tôi tin rằng có giá trị hơn đối với những người đang xây dựng công ty trong không gian Fintech và phù hợp hơn với tất cả các lợi ích dài hạn của chúng tôi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *