© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Trong tập podcats này, chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của mạng ngang hàng (P2P hay viết cụ thể là Peer to Peer). Đồng thời, mình cũng sẽ chỉ ra ưu nhược điểm của mạng ngang hàng.

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 3 chủ đề:

  • Vai trò của P2P trong Blockchain
  • Ưu điểm của mạng ngang hàng
  • Hạn chế của mạng ngang hàng

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *