April 24, 2024

© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Peer-to-Peer hay P2P là một trong những công nghệ cốt lõi của nhiều loại cryptocurrency. Trong podcast tập này, mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu mạng P2P là gì cũng như phân loại các hệ thống mạng ngang hàng.

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 3 chủ đề:

  • Mạng ngang hàng (P2P) hoạt động như thế nào?
  • Phân loại các hệ thống ngang hàng
  • Phân tán của mạng ngang hàng so với phi tập trung

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *