Tháng Hai 1, 2023

© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Mình tin đây sẽ là số phát sóng mà các bạn mới tham gia thị trường tiền điện tử rất mong chờ. Trong tập này, mình sẽ liệt kê và giải thích một danh sách các thuật ngữ thường dùng trong trading crypto để các bạn tham khảo.

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ các thuật ngữ:

 • Trade Coin
 • Trade Bot
 • Margin Trading
 • Intraday Trading (giao dịch trong ngày)
 • Swing Trading (giao dịch qua đêm)
 • Investor
 • Trading For Living
 • Bull Trap và Bear Trap
 • Bull Market và Bear Market
 • Hedging
 • Breakout
 • Martingale
 • TP – Take Profit
 • SL (Stop Loss)
 • Sideway
 • Margin Call
 • Scalper
 • Momentum
 • Trailing Stop
 • Limit Order (Lệnh giới hạn)
 • Stop Limit (Lệnh dừng giới hạn)
 • Market Order
 • Pivot Point

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác