November 30, 2023

© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Trong tập này, mình sẽ giải thích cho các bạn về thuật toán đồng thuận Blockchain là gì nhưng theo phong cách đơn giản, không liên quan quá nhiều đến ngôn ngữ lập trình để cho các bạn nắm bắt dễ dàng hơn! 

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 3 câu hỏi:

  • Thuật toán đồng thuận Blockchain là gì?
  • Các loại thuật toán đồng thuận
  • Tại sao các thuật toán đồng thuận có ý nghĩa quan trọng đối với tiền điện tử?

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *