April 24, 2024

© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Thanh khoản là một yếu tố quan trọng trong bất kể thị trường tài chính nào. Trong thị trường tiền kỹ thuật số cũng vậy, do đó, trong số podcast này, mình muốn chia sẻ cho các bạn về khái niệm thanh khoản trong Crypto, có điểm gì đặc biệt và tầm quan trọng của nó trong việc lựa chọn đồng coin/token để đầu tư.

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 3 chủ đề:

  • Ý nghĩa của Thanh khoản với đến tiền điện tử là gì?
  • Làm thế nào để biết thị trường có thanh khoản hay không?
  • Yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *