Tháng Ba 26, 2023

Tesla (TSLA) đã đưa ra cập nhật về việc nắm giữ Bitcoin của mình trong một hồ sơ mới của SEC xác nhận rằng họ hiện nắm giữ 1,99 tỷ đô la tiền điện tử.

Nguồn: Waivly

Đầu năm 2021,  Tesla đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin.

Ngay sau đó, nhà sản xuất ô tô  bắt đầu chấp nhận tiền điện tử làm thanh toán trên các phương tiện mới.

Tuy nhiên, một vài ngày sau, Tesla đã lùi một bước với tiền điện tử bằng cách loại bỏ tùy chọn thanh toán bằng Bitcoin. Công ty lưu ý những lo ngại về nhu cầu năng lượng của mạng Bitcoin: “Tesla đã đình chỉ việc mua xe bằng Bitcoin. Chúng tôi lo ngại về việc gia tăng nhanh chóng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để khai thác và giao dịch Bitcoin, đặc biệt là than, loại nhiên liệu có lượng phát thải kém nhất so với bất kỳ loại nhiên liệu nào”

Nguồn: Fox Business

Đây là mối quan tâm mà nhiều thành viên cộng đồng Tesla đã chia sẻ khi Tesla lần đầu tiên công bố khoản đầu tư Bitcoin của mình, và nhiều người đã tức giận bởi thực tế là công ty đã không nghĩ đến nó ngay từ đầu.

Vào thời điểm đó, Tesla lưu ý rằng họ không bán cổ phần của mình trong Bitcoin và họ dự định tiếp tục nhận thanh toán bằng Bitcoin khi mạng lưới cho thấy sự kết hợp cao hơn của năng lượng tái tạo.

Mùa hè năm ngoái, Giám đốc điều hành Elon Musk nói rằng ông tin rằng  Tesla sẽ tiếp tục thanh toán bằng Bitcoin khi nhận thấy những cải tiến trong hỗn hợp năng lượng của hoạt động khai thác Bitcoin.

Điều đó vẫn chưa xảy ra, nhưng Tesla đang nắm giữ tiền điện tử và đã đưa ra bản cập nhật trong hồ sơ 10K SEC mới nhất được phát hành ngày hôm nay.

Nguồn: sea.mashable.com

Nhà sản xuất ô tô xác nhận rằng với giá trị hiện tại và sau khi bán một phần cổ phần của mình như một phép thử về tính thanh khoản, họ hiện nắm giữ khoảng 2 tỷ đô la Bitcoin: “Trong năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, chúng tôi đã mua và nhận được 1,50 tỷ đô la bitcoin. Trong năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, chúng tôi đã ghi nhận 101 triệu đô la tổn thất do suy giảm đối với các tài sản kỹ thuật số đó. Chúng tôi cũng ghi nhận khoản lãi 128 triệu đô la liên quan đến việc bán một phần cổ phần nắm giữ vào tháng 3 năm 2021. Khoản lãi này được trình bày ròng từ khoản lỗ do tổn thất trong Tái cấu trúc và các khoản khác trong báo cáo hoạt động hợp nhất. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị ghi sổ của tài sản kỹ thuật số mà chúng tôi nắm giữ là 1,26 tỷ đô la, phản ánh mức suy giảm tích lũy là 101 triệu đô la. Giá trị thị trường hợp lý của các tài sản kỹ thuật số như vậy được nắm giữ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 1,99 tỷ đô la. ”

Năm ngoái, Tesla đã tăng hơn 1 tỷ đô la Bitcoin trong thời gian ngắn tăng giá.

Bitcion, cùng với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, đã sụp đổ kể từ đó, nhưng giá đang tăng trở lại trong vài tuần qua – với Bitcoin đã tăng 15% chỉ trong tuần trước.