April 15, 2024

© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Giao dịch phái sinh Crypto là gì? Đây là một câu hỏi mà được rất nhiều bạn quan tâm. Vì vậy, trong tập này mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu về bức tranh toàn cảnh về phái sinh Crypto.

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 3 câu hỏi:

  • Phái sinh Crypto là gì?
  • Các loại giao dịch phái sinh Crypto
  • Có nên giao dịch phái sinh Crypto?

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *