Tháng Hai 6, 2023

© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Trong số podcast này, mình sẽ giúp các bạn phân biệt tiền điện tử, tiền ảo và tiền mã hóa và phân loại các loại cryptocurrency như coin, token, bitcoin và altcoin. Mình sẽ nói về tất cả các loại tiền mã hoá nói chung, để khi các bạn có đầu tư bất cứ loại tiền mã hoá khác thì các kiến thức ở đây vẫn có ích với các bạn. 

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 4 câu hỏi:

  • Crypto là gì?
  • Tiền điện tử & Tiền mã hóa có phải là một không?
  • Token là gì?  
  • Coin khác với Token như thế nào?

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác