Tổng nguồn cung của stablecoin USDC trên chuỗi khối Ethereum đã lần đầu tiên vượt qua nguồn cung của đối thủ Tether (USDT).

Nguồn: COIN METRICS, THE BLOCK

Theo Etherscan, tổng nguồn cung hiện tại của USDC trên Ethereum là 39,92 tỷ , trong khi tổng nguồn cung của USDT trên blockchain là 39,82 tỷ , theo Etherscan.

Nguồn cung của USDC đánh bại USDT trên Ethereum là rất quan trọng vì blockchain vẫn là yếu tố đóng góp chính cho sự tăng trưởng của cả stablecoin. USDC và USDT có sẵn trên một số blockchain, bao gồm cả Solana và Algorand.

Nguồn: blogtienao.com

DeFi và các yếu tố khác thúc đẩy tăng trưởng 

Một trong những lý do chính cho sự tăng trưởng gần đây của USDC là việc sử dụng nó trong thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) ngày càng tăng. Stablecoin được sử dụng để giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung và cho các mục đích khác nhau trong giao thức DeFi.

Những động thái thị trường quan trọng gần đây cũng thúc đẩy sự tăng trưởng của USDC, một người phát ngôn của Circle nói với The Block.

Nguồn: COIN METRICS, THE BLOCK

Người phát ngôn cho biết: “Khi thị trường tài sản kỹ thuật số có xu hướng tăng hoặc giảm, cả hai kịch bản đều có xu hướng tạo ra nhu cầu gia tăng đối với USDC – đặc biệt là trong các động thái thị trường quan trọng.

Khi thị trường đi lên, sự quan tâm gia tăng từ các nhà đầu tư làm tăng nhu cầu đối với USDC như một cách để đưa tiền tệ fiat vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Ngược lại, khi thị trường đi xuống, nhiều nhà giao dịch đang bán các tài sản dễ bay hơi vào các stablecoin như USDC, người phát ngôn cho biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *