Hôm nay, Ủy ban Luật đã tuyên bố rằng luật hiện hành của Anh và xứ Wales có thể được áp dụng cho các hợp đồng thông minh. 

Nguồn: Crypto News

Theo ủy ban, các thay đổi bán buôn đối với khung pháp lý hiện tại không bắt buộc phải thực thi các hợp đồng thông minh – ngoại trừ trong một số trường hợp chỉ cần sửa đổi nhỏ đối với thông luật.

Thông báo hôm nay kết thúc công việc của Ủy ban Pháp luật về các hợp đồng pháp lý thông minh trong khuôn khổ Chương trình cải cách luật lần thứ mười ba. Tuyên bố cũng khẳng định các kết luận đã được Lực lượng đặc nhiệm về quyền tài phán của Vương quốc Anh đưa ra về chủ đề tiền điện tử và các hợp đồng pháp lý thông minh vào tháng 11 năm 2019.

Nguồn: tincoinviet.net

Theo Ủy ban Pháp luật, thông luật đủ linh hoạt để phù hợp với các công nghệ mới nổi như hợp đồng thông minh. Do đó, ủy ban tuyên bố rằng quyền tài phán của Anh và xứ Wales là lý tưởng cho việc kinh doanh và đổi mới.

Ủy ban Luật pháp cũng kêu gọi các bên tham gia thị trường chủ động thực hiện các bước để đề phòng sự gia tăng của các hợp đồng pháp lý thông minh. Các điều khoản chuẩn bị này bao gồm việc tạo ra các điều khoản rủi ro để giải thích cho việc thực hiện các hợp đồng thông minh cũng như thiết lập các giao thức để hiểu mối liên hệ giữa ngôn ngữ tự nhiên và máy tính trong các hợp đồng pháp lý thông minh.

Nguồn: Osborne Clarke

Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật cũng nêu rõ, như một phần của kết luận rằng cần có thêm nghiên cứu trong lĩnh vực giải quyết xung đột phát sinh từ các hợp đồng thông minh và công nghệ mới nổi nói chung. Trong khuyến nghị của mình với chính phủ, ủy ban đã đồng ý rằng một số loại hợp đồng thông minh sẽ đi kèm với các vấn đề pháp lý riêng của chúng.

Trong khi đó, Ủy ban Luật pháp cũng đang xem xét các quy định về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số, tập trung vào quyền tài sản – cho dù là hữu hình hay vô hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *